مطالبی درباره سامانه بوستان فنی و حرفه ای

سامانه بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از بهترین سامانه هایی است که تو این سالها ایجاد شده است. علت اینکه سامانه بوستان فنی اهمیت دارد این است که دانشجویان دانشگاه از حضور فیزیکی معاف شده ا ند و نیاز نیست وقت خود را صرف بوروکراسی اداری کنند. لذا از سایت بوستان که امکانات خوبی را در اختیار دانشجویان قرار داده متشکریم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای از تغییر سامانه بوستان فنی که سامانه جامع آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه است خبر داد. سامانه بوستان فنی و حرفه ای جایگزین سامانه ناد ورود به سایت بوستان دانشگاه فنی و حرفه ای شده است.–
در ادامه از جزئیات خبر جایگزینی سامانه قبلی با سامانه جدید مطلع می شوید و با ویژگی ها و قابلیت های سامانه جدید دانشگاه فنی و حرفه ای شامل دریافت و تغییر رمز عبور سامانه بوستان فنی و حرفه ای، صحت سنجی، انتخاب واحد در سامانه بوستان فنی حرفه ای، برگزاری کلاس های مجازی، ثبت نمرات دروس، انتقالی و میهمانی، پرداخت شهریه، ارزشیابی کیفی اساتید و پیش ثبت نام دانشگاه فنی و حرفه ای در سایت بوستان… آشنا می شوید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *